اردر ترس در بازار بورس چیست (Order fake)

اردر ترس (Order fake) به سفارش فروش سهم جعلی از سوی بازیگر سهم در روند صعودی سهام یک شرکت ثبت …

اردر ترس در بازار بورس چیست (Order fake) ادامه مطلب »