اندیکاتور کندل تایم

candle time end an _spread اندیکاتورکندل تایم به درد چه کسانی میخورد: اندیکاتور زمان بسته شدن کندل و اسپرد. این …

اندیکاتور کندل تایم ادامه مطلب »