استراتژی نوسانگیری

استراتژی نوسانگیری برای جبران ضررها استراتژی نوسانگیری نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند،…