عدم قطعیت

بورس و عدم قطعیت

بورس و عدم قطعیت بازار های مالی از بورس تهران تا بازارهای بین الملل همگی از قانون عدم قطعیت پیروی می کنند. اصولا بازارهایی که قطعیت دارند سودآوری و درآمد…