منوی دسته بندی
واگرایی در بورس

نکاتی پیرامون واگرایی ها

  استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر…