منوی دسته بندی
اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق اختیار فروش تبعی دوست من سلام در این ویدیو درمورد اوراق اختیار فروش تبعی از نوع حمایتی صحبت کردم. معمولا در روزهای منفی بازار و اصلاحات بازار این اوراق…