عرضه اولیه چیست؟

منظور از عرضه اولیه در بورس چیست؟ منظور از عرضه اولیه چیست؟ ، چگونه عرضه اولیه بخریم؟ ، چگونه عرضه اولیه سود کنیم؟ و عرضه اولیه کی بفروشیم؟ شاید شما این…

تفاوت پذیره نویسی با عرضه اولیه

تفاوت پذیره نویسی با عرضه اولیه

تفاوت پذیره نویسی با عرضه اولیه در این ویدیو به تعریف پذیره نویسی پرداختیم و چند تفاوت ان با عرضه اولیه را بررسی کردیم. پذیره نویسی یک حرکت برای تامین…