تفاوت پذیره نویسی با عرضه اولیه

تفاوت پذیره نویسی با عرضه اولیه

تفاوت پذیره نویسی با عرضه اولیه در این ویدیو به تعریف پذیره نویسی پرداختیم و چند تفاوت ان با عرضه اولیه را بررسی کردیم. پذیره نویسی یک حرکت برای تامین…