نصب اندکاتور و اسیلاتور روی مفید تریدر

فیلم آموزشی نصب اندیکاتور مفید تریدر

اندیکاتور مفید تریدر اندیکاتور مفید تریدر در نرم‌افزار مفید تریدر، انواع اندیکاتورها به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند: اندیکاتور‌های روندی (Trend Indicators): این اندیکاتورها به تشخیص روند قیمت کمک می‌کنند. مثال‌هایی…