منوی دسته بندی
معاملات بلوکی و تاثیرات ان بر روند سهم

بلوکی

معاملات بلوکی و تاثیرات ان بر سهم معاملات بلوکی معاملاتی هستند که در یک زمان خاص بروی تعداد زیادی از سهام معامله صورت میگیرد این معاملات به دو دسته مدیریتی…