نقطه ی ورود به سهام قسمت اول

نقطه ورود به سهام قسمت اول

روش های ارزیابی نقطه ورود به سهام برای نقطه ی ورود به سهام بهتر است از روشی استفاده کنید که نه خیلی ساده و نه خیلی پیچیده باشد. برای اطمینان…

بورس انرژی چیست؟

بورس انرژی چیست؟

مقدمه : در بخش های مختلف از بورس ایران که شامل : بورس اوراق بهادر ، بورس آتی کالا ، بورس کالا ، و بورس انرژی چیست؟ برای عده ای…

عدم قطعیت

بورس و عدم قطعیت

بورس و عدم قطعیت بازار های مالی از بورس تهران تا بازارهای بین الملل همگی از قانون عدم قطعیت پیروی می کنند. اصولا بازارهایی که قطعیت دارند سودآوری و درآمد…